Stal de Swaen is een paardenpensionstal vlak bij Assen

Naast de pensionstal fokken wij met Gelderse (KWPN) paarden en Lakenvelder koeien.

“Wij” zijn Max Zwaneveld en Paula Herweijer. Max is geboren en getogen op het toen gemengde agrarische bedrijf. Vroeger werd het land met paarden bewerkt maar die waren tegen die tijd natuurlijk al vervangen door trekkers. Niettemin was er naast de koeien en de schapen ook altijd wel een pony of paard aanwezig.
Paula is geboren en getogen bij Utrecht en pas na haar afstuderen als dierenarts in Drenthe terecht gekomen.

De historie van het bedrijf gaat terug tot ongeveer 1900 toen de overgrootvader van Max, Meeuwes Zwaneveld, met zijn gezin van Slochteren naar Assen kwam. Hij vestigde zich op een agrarisch bedrijf aan voorheen de Witterstraat (nu het Schakelveld). Zijn zoon (Max’ grootvader, ook Meeuwes genaamd) heeft in ~1913 het huidige bedrijf aan de Witterhaar gestart.

Het is altijd een gemengd agrarisch bedrijf geweest. Echter, onder leiding van Max’ zijn vader, Gienus Zwaneveld, en sinds 1990 van Max zelf, kwam de nadruk toch steeds meer op de melkkoeien te liggen.
Inmiddels is het dus een paardenbedrijf maar niet geheel zonder koeien.

Huidige activiteiten :

* paardenpensionstal

* fokken van Gelderse (KWPN)sportpaarden

* fokken en vleesverkoop van Lakenvelder koeien